Czy marzyłeś kiedyś o tym, aby zarządzanie zasobami IT stało się proste i automatyczne? Ansible to potężne narzędzie, które potrafi uczynić ten sen rzeczywistością. Dzięki swojej prostocie i elastyczności pozwala na szybkie wdrażanie zmian i zarządzanie konfiguracjami w całej infrastrukturze. Zapraszam Cię do poznania podstaw Ansible i instalacji tego narzędzia, które ułatwi Twoją pracę.

Instalacja Ansible sprowadza się do dodania odpowiedniego repozytorium, zaktualizowania systemu i zainstalowania pakietu. Po instalacji trafimy do świata możliwości, który otwiera przed nami automatyzacja.

 • Ansible to narzędzie do automatyzacji, które umożliwia łatwe zarządzanie konfiguracjami.
 • Spełnij podstawowe wymagania dotyczące systemu operacyjnego i konfiguracji SSH.
 • Proces instalacji Ansible jest prosty i wymaga kilku komend w terminalu.
 • Konfiguruj Ansible za pomocą plików ansible.cfg i inventory.
 • Użyj playbooków do określenia stanu docelowego serwerów.
 • Ansible pozwala na zarządzanie wieloma serwerami równocześnie z dużą efektywnością.
 • Wsparcie i dodatkowe zasoby dla Ansible są szeroko dostępne.

Podstawowe Wymagania Przed Instalacją Ansible

Zanim zaczniesz przygodę z Ansible, upewnij się, że spełniasz kilka podstawowych wymagań:

 • Kompatybilny system operacyjny (zazwyczaj Linux, np. CentOS, Debian, Ubuntu).
 • Dostęp do terminala i uprawnienia administracyjne.
 • Python zainstalowany na serwerze zarządzającym.

Ansible działa poprzez protokół SSH, więc zanim zainstalujesz Ansible, konieczne będzie skonfigurowanie kluczy SSH. To pozwoli na bezpieczne połączenie z zarządzanymi serwerami.

Instalacja Ansible – Przewodnik Krok po Kroku

Instalacja Ansible jest prosta i bezpośrednia. Wystarczy dodać odpowiednie repozytorium do Twojego menedżera pakietów:

 • Na RHEL/CentOS użyj yum-config-manager --add-repo=<repo_url>
 • Na Debian/Ubuntu skorzystaj z apt-add-repository ppa:ansible/ansible

Następnie zaktualizuj system:

 • RHEL/CentOS: yum update
 • Debian/Ubuntu: apt update

I wreszcie zainstaluj Ansible:

 • RHEL/CentOS: yum install ansible
 • Debian/Ubuntu: apt install ansible

Po tych krokach Ansible będzie gotowy do działania na serwerze zarządzającym.

Konfiguracja Ansible dla Początkujących

Po zainstalowaniu Ansible, czas przejść do konfiguracji. Kluczowym plikiem jest ansible.cfg, który zazwyczaj znajduje się w katalogu /etc/ansible/. Domyślne ustawienia są zazwyczaj wystarczające, ale mogą wymagać dostosowania do konkretnej infrastruktury.

Inventory jest to plik (domyślnie /etc/ansible/hosts), który zawiera listę zarządzanych hostów. Możesz skonfigurować grupy serwerów według roli, adresu IP i zdefiniować specyficzne ustawienia dla poszczególnych maszyn.

Tworzenie i Uruchamianie Twojego Pierwszego Playbooka w Ansible

Playbooki w Ansible to nic innego jak receptury opisujące stan, w jakim powinny się znaleźć zarządzane systemy. Oto przykład prostego playbooka, który instaluje serwer nginx:

- name: Instalacja Nginx
 hosts: web_servers
 become: yes

 tasks:
 - name: Dodanie repozytorium EPEL
  yum:
   name: epel-release
   state: present

 - name: Instalacja Nginx
  yum:
   name: nginx
   state: present

Aby uruchomić powyższy playbook, zapisz go w pliku z rozszerzeniem .yml i wykonaj polecenie ansible-playbook nazwa_pliku.yml.

Zarządzanie Konfiguracjami z Ansible na Wiele Serwerów

Dzięki Ansible możesz jednocześnie zarządzać wieloma serwerami. Dzielimy je na grupy w pliku inventory, dzięki czemu możemy stosować konkretne konfiguracje dla różnych grup serwerów. Na przykład grupa db_servers może mieć zainstalowaną bazę danych, a web_servers – serwer WWW.

Automatyzacja konfiguracji za pomocą Ansible daje też duże możliwości ponownego użycia kodu dzięki roli, co czyni zarządzanie konfiguracjami skalowalnym i efektywnym.

Wsparcie i Zasoby dla Użytkowników Ansible

Nie jesteś sam w swojej podróży z Ansible. Istnieje wiele zasobów, które mogą Ci pomóc:

 • Oficjalna dokumentacja na stronie Ansible.
 • Społeczność użytkowników na forach oraz serwerach IRC.
 • Książki i kursy dostępne online.

Kiedy już zaczniesz używać Ansible, zobaczysz, jak wiele czasu możesz zaoszczędzić.